NELLYNKA


Adresa: Čínska 2529/14, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

IČO: 50659405

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0611110000001461075018 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)