Nádej pre deti Nepálu


Adresa: Mýtna 4527/31, 94002 Nové Zámky

IČO: 50376497

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9811110000001376882018 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)