MZP n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu MZP n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali MZP n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: L. Kossutha 1270/101, 07701 Kráľovský Chlmec

IČO: 50574981

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0909000000005121351715 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!