Moto Team Stráňavy


Adresa: Stráňavy 265, 01325 Stráňavy

IČO: 42067472

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5911110000001462505008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)