MILITARY HISTORICAL MUSEUM, Kolónia 3, 93562 Pohronský Ruskov,


Adresa: Kolónia 3, 93562 Pohronský Ruskov

IČO: 42121671

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0502000000002588150753 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)