Miestna akčná skupina Galanta


Adresa: Krásna 1214/201, 92401 Galanta

IČO: 42401127

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0356000000007611756001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)