MG HOCKEY, o.z.


Adresa: Hodžova 6844, 91101 Trenčín

IČO: 50595580

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9831000000001000213721 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)