MEMORIAL JK n.o.


Adresa: Rovné 27, 090 16 Rovné

IČO: 50638424

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5509000000005124110052 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)