Mačičkovo Dobrá

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Mačičkovo Dobrá, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Mačičkovo Dobrá min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hlavná 30/11, 07641 Dobrá

IČO: 42409217

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2556000000002506594001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!