Mačičkovo Dobrá


Adresa: Hlavná 30/11, 07641 Dobrá

IČO: 42409217

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2556000000002506594001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)