LUMIDD, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu LUMIDD, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali LUMIDD, n.o. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Šebastovská 4, 08006 Prešov

IČO: 45746303

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8475000000004025315592 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!