Ľadoborci Slovensko


Adresa: Staničná 1325/28, 09301 Vranov nad Topľou

IČO: 50256939

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5556000000006890685001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)