Kultúra pre Pravno, n.o.


Adresa: Námestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno

IČO: 50660144

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6602000000003862949651 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)