KRISTIÁNKO o. z.


Adresa: Podlavická cesta 6452/29, 97409 Banská Bystrica

IČO: 50621564

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0275000000004025003564 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)