Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Sládkovičova 617/97, 01701 Považská Bystrica

IČO: 50272161

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9611110000001409010006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!