Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o.


Adresa: Sládkovičova 617/97, 01701 Považská Bystrica

IČO: 50272161

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9611110000001409010006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)