KOSMATEC, n.o.


Adresa: Ubľa 368, 067 73 Ubľa

IČO: 45747393

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8156000000008248291004 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)