KOSMATEC, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu KOSMATEC, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali KOSMATEC, n.o. min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Ubľa 368, 06773 Ubľa

IČO: 45747393

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0256000000008248290001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!