Jozífek n.f.


Adresa: Kpt. Nálepku 237/20, 019 01 Ilava

IČO: 50647075

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK2409000000005123396108 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)