J. K. Myšľanov

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu J. K. Myšľanov, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali J. K. Myšľanov min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Bajkalská 29/C, 82101 Bratislava-Ružinov

IČO: 42173094

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0711110000001099323006 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!