Inštitút vzdelávania seniorov n.o.


Adresa: Československej armády 21, 040 01 Košice

IČO: 45747661

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3209000000005082582632 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)