Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity - IRTEC n.o.


Adresa: Pružina 75, 01822 Pružina

IČO: 45747822

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0909000000005080469804 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)