Hotelak

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Hotelak, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Hotelak min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hotelová akadémia, Baštová 32, 08001 Prešov

IČO: 42239231

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4156000000002261627003 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!