Hesperus n.o.


Adresa: Kvetná 2566/37, 947 01 Hurbanovo

IČO: 50351541

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5011000000002946026374 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)