GRAND POWER deťom


Adresa: Príboj 558, 97613 Slovenská Ľupča

IČO: 50496875

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7556000000005066491001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)