AKAZA


Adresa: Karola Kmeťku 3165/9, 010 08 Žilina

IČO: 50431277

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0902000000003775285957 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)