Freeskate klub


Adresa: Radová 16, 949 01 Nitra

IČO: 50358171

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8811110000001388493001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)