FitKO Prašice


Adresa: 1. mája 150, 95622 Prašice

IČO: 50492357

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0975000000004024703999 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)