Feedrový Klub Galanta


Adresa: Ružová 132/61, 92401 Galanta

IČO: 50190636

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8411110000001228096007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)