Equisport


Adresa: Wilsonovo nábrežie 72, 94901 Nitra

E-mail: lacuskova.lea@gmail.com

IČO: 50109294

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0502000000003698312455 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)