Dráha poznania


Adresa: Za dráhou 477/19, 034 01 Ružomberok

IČO: 50033751

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2356000000008377213002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)