Dominika Králiková, n. f.


Adresa: 9. mája 593/16, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 50641328

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK4809000000005123172673 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)