Dobrovoľný hasičský zbor Zemné


Adresa: Zemné 231, 94122 Zemné

IČO: 001774742405

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2609000000005137876911 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)