Dobrovoľný hasičský zbor Trstená


Adresa: Požiarnikov 434, 028 01 Trstená

IČO: 001774743804

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6909000000000054180924 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)