Dobrovoľný hasičský zbor Sap


Adresa: Sap 48, 93006 Sap

IČO: 001774740642

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5502000000003890546155 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)