Dobrovoľný hasičský zbor Rožkovany


Adresa: Rožkovany, 08271 Rožkovany

IČO: 001774745905

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2609000000005051048525 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)