Dobrovoľný hasičský zbor Predmier


Adresa: Predmier - bez popisného čísla, 01351 Predmier

IČO: 001774742903

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2856000000003188153001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)