Dobrovoľný hasičský zbor Horná Potôň


Adresa: č. 96, 930 36 Horná Potôň

IČO: 50346211

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4575000000004023691738 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)