Dobrovoľný hasičský zbor Častkov


Adresa: Častkov 223, 906 04 Častkov

IČO: 001774741014

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3675000000004021030899 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)