Dobrovoľný hasičský zbor Bílkove Humence

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Bílkove Humence, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Bílkove Humence min. 40 hodín v roku 2020 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Bílkove Humence 132, 90877 Bílkove Humence

IČO: 001774741017

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0202000000003226952358 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka (VÚB))

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!