Dobrovoľný hasičský zbor Bílkove Humence


Adresa: Bílkove Humence 132, 90877 Bílkove Humence

IČO: 001774741017

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0202000000003226952358 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)