Dobrovoľný hasičský zbor Bílkove Humence

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Dobrovoľný hasičský zbor Bílkove Humence, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Dobrovoľný hasičský zbor Bílkove Humence min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Bílkove Humence 132, 90877 Bílkove Humence

IČO: 001774741017

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0202000000003226952358 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!