Dobrovoľný hasičský zbor Podhorie


Adresa: Podhorie (súpisne číslo nepridelené), 018 61 Beluša

IČO: 001774742003

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5509000000000362801032 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)