Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky - Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice


Adresa: Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice

IČO: 001774747225

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2975000000004024084585 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)