Dedinky v údolí o.z.


Adresa: Farbiarska 53/29, 06401 Stará Ľubovňa

IČO: 42077541

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6252000000000017749843 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)