Človek v ohrození, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Človek v ohrození, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Človek v ohrození, n. o. min. 40 hodín v roku 2020 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Baštová 343/5, 81103 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

Telefón: +421 (0)2 5542 2254

E-mail: info@clovekvohrozeni.sk

IČO: 50082001

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2411000000002944016711 / kód banky: 1100 (Tatra banka)

Webová stránka: https://clovekvohrozeni.sk/

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!