Človek v ohrození, n. o.


Adresa: Baštová 343/5, 81103 Bratislava-Staré Mesto

Telefón: +421 (0)2 5542 2254

E-mail: info@clovekvohrozeni.sk

IČO: 50082001

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2411000000002944016711 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Webová stránka: https://clovekvohrozeni.sk/