Cvičme


Adresa: Padličkovo 1298/16, 97701 Brezno

IČO: 50592149

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7009000000005152638743 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)