Centrum včasnej intervencie Košice, n. o.


Adresa: Jarná 1163/3, 04001 Košice-mestská časť Staré Mesto

IČO: 50291467

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8811000000002941021945 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)