Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov : Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o. skrátený názov CVI Banská Bystrica, n.o.


Adresa: P.O.Hviezdoslava 121/11, 96237 Kováčová

IČO: 50139843

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2775000000004022762899 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)