Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov: Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o., skrátený názov: CVI Banská Bystrica, n.o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: P. O. Hviezdoslava 121/11, 962 37 Kováčová

IČO: 50139843

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2775000000004022762899 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!