Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov : Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o. skrátený názov CVI Banská Bystrica, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov : Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o. skrátený názov CVI Banská Bystrica, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o., angl. názov : Early Childhood Intervention Centre Banská Bystrica, n.o. skrátený názov CVI Banská Bystrica, n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: P.O.Hviezdoslava 121/11, 96237 Kováčová

IČO: 50139843

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2775000000004022762899 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!