Centrum Nepočujúcich Asociácie Nepočujúcich Slovenska Nová Dubnica


Adresa: Sad Cyrila a Metoda 23/22, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 50569295

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3109000000005125613014 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)