Centrum dobrovoľníctva, n.o., angl. názov: Volunteer Centre, n.o., skrátený názov: CD, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Centrum dobrovoľníctva, n.o., angl. názov: Volunteer Centre, n.o., skrátený názov: CD, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Centrum dobrovoľníctva, n.o., angl. názov: Volunteer Centre, n.o., skrátený názov: CD, n.o. min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Komenského 482/21, 97401 Banská Bystrica

IČO: 50110039

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK2575000000004031271290 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!