Centrum dobrovoľníctva, n.o.


Adresa: Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 50110039

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1675000000004025173547 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)