Bystränky


Adresa: Obecný úrad Rožňavské Bystré 162, 04931 Rožňavské Bystré

IČO: 42112460

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1775000000004025251808 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)