Brasko sport klub


Adresa: Tomášikova 10/D, 821 01 Bratislava

IČO: 42185599

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0975000000004013346754 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)