BONAVITA DSS n.o., Hlavná č. 83, 935 62 Pohronský Ruskov

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu BONAVITA DSS n.o., Hlavná č. 83, 935 62 Pohronský Ruskov, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali BONAVITA DSS n.o., Hlavná č. 83, 935 62 Pohronský Ruskov min. 40 hodín v roku 2017 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Hlavná č. 83, 93562 Pohronský Ruskov

IČO: 42052416

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7509000000000223394115 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!