Spoločnosť Božieho Slova


Adresa: Kalvária 3, 94901 Nitra

IČO: 00586757

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK9509000000005029115971 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)